What's up

Gå tilbage


Er du nogensinde blevet MENCHET?

marts 4, 2016Muligvis, men du vidste ikke, at det var det du blev…!

 

Jeg gik lige og manglede et ord, der dækker den måde jeg ”samtaler” med klienter på. Og for at erstatte de irriterende skråstreger i mit arbejde: mentoring/coaching/rådgivning!

 

Ordet er MENCHING.

 

Det er muligvis lidt vovet sådan bare lige at opfinde et nyt ord, men det har længe generet mig, at ingen af de tre andre ord dækker den måde jeg (og mange andre) arbejder på, og så må man jo tage et initiativ!

 

MENCHING er (som den kvikke læser vil have opfattet) sammensat af de tre velkendte ord, og jeg valgte det også fordi det gav mig et par gode associationer:

 

  • Det tyske ord MENSCH, der jo oprindeligt bare betyder ”menneske”, men som har udviklet sig til at betyde ”et menneske med integritet og ære – et godt menneske”. Og det er udgangspunktet for min menching. Nemlig troen på at vi som mennesker grundlæggende ønsker at blive den bedst mulige version af os selv.

 

  • Og – lidt for sjov – det engelske ord ”TO MUNCH” = at gumle eller gnaske på. Og er der noget, der gerne skulle komme ud af menching, så var det at mencheen får noget at gumle på – sådan rent mentalt…..

 

Hvorfor nu det?

 

Jeg har arbejdet i mange år med at tale med mennesker, prøvet at forstå hvad der optager dem og trykker dem; vi har talt om deres ønsker, drømme og frustrationer. Igennem samtalerne har jeg forsøgt at hjælpe dem videre. Jeg har i øvrigt også selv igennem årene haft stor glæde af at tale med mentorer, coaches og rådgivere. De fleste af os kan have stor glæde af at tale med andre for at forsøge at få mening og retning.

 

Jeg læste for nylig en artikel, der handlede om menneskets helt grundlæggende behov for at tale med en, der aktivt lytter og ”spiller tilbage” til én. Det, der især fangede mig ved artiklen, var beskrivelsen af, at den interaktion selvfølgelig altid har eksisteret.

 

Før coaching blev en industri, var det bare andre man brugte til at tale med – meget ofte præster eller ”kloge koner”. For at tale med en person udenfor familie og venner; et mere uvildigt menneske, der ville lytte, spørge og måske komme med gode råd.

 

(Ikke for på nogen måde at nedgøre samtalen med et menneske man er tæt på – det er et helt grundlæggende behov at have mennesker omkring én, som kender én og holder af en som man er, men de kan nogle gange føles FOR tæt på!).

 

Det er den rolle en coach/mentor/rådgiver – eller Mench –  har. De er ikke investeret følelsesmæssigt i én, men møder én som professionelle med uddannelse og erfaring, og neutralitet som udgangspunkt. Lige så vigtigt er det, efter min mening, er at de skal have en meget høj grad af empati og fordomsfrihed for at kunne gøre en forskel.

 

Hvad betyder ordene?

 

Ofte er det, der rykker mest, de gange hvor coachen stiller overraskende spørgsmål, som får klienten ud af komfortzonen, og sætter gang i en helt ny tankerække (= coaching). Andre gange er det lærerigt at høre at en anden person rent faktisk har haft succes – eller det modsatte – med en bestemt måde at gøre tingene på (= mentor). Og andre gange trænger man bare til at få stillet nogle scenarier op, som man kan vælge imellem, eller få et direkte råd, som man så kan gå hjem og tygge på (=rådgiver).

 

Hverken coach, mentor eller rådgiver er beskyttede titler, og der er voldsomt mange definitioner på hver enkelt, både afhængig hvilken branche de er i, og i forhold til hvordan de ”opererer”. Det skal også med det samme siges, at der selvfølgelig er overlap. Ikke desto mindre vil jeg give mit bud på hvor de adskiller sig fra hinanden:

 

Coach: en person, der holder sin personlige holdning eller vurdering udenfor samtalen, Som coach skal man mestre at holde et spejl op for den anden, man skal stille de rigtige spørgsmål og det vil især sige spørgsmål, som kan bringe nye perspektiver ind hos den man coacher. Kunsten er her, at få ”coacheen” til selv at komme frem til den løsning, der er rigtig for ham eller hende, eller i det mindste komme frem til nye perspektiver, som han eller hun så kan arbejde videre med.

 

Mentor: Typisk vil en mentor bruge af sin egen erfaring. Det er typisk en person, der har mere erfaring indenfor et felt end ”menteen”. Den store forskel fra en coach er således, at mentoren deler sine egne lignende erfaringer med menteen i troen om at det kan gøre en forskel.

 

Rådgiver: Det ligger jo i ordet: en person, som giver råd. Til forskel fra især coachen, som oftest vil holde sig tilbage fra at ytre sin egen mening om et emne. Rådgivere er oftest specialiserede; juridisk rådgiver, økonomisk rådgiver etc. Det, der kendetegner denne gruppe, er at de er hyret til rent faktisk at komme op med løsningsforslag.

 

Mench: En person, der veksler imellem alle tre. Min erfaring er, at det er det, der giver bedst mening for den person man sidder overfor. Kunsten er selvfølgelig at vide, hvornår man skal have hvilken hat på, og være bevidst om at man nu skifter hat fordi det – ofte intuitivt – bliver klart hvad der er brug for lige nu. Uanset hvilken form man vælger, er det vigtigste, at den anden går fra samtalen med en følelse af at være blevet hørt, forstået og med ny inspiration.

 

Således blev et nyt ord født. Om det er levedygtigt, vil kun tiden vise. Men det var sjovt at finde på!

 

 Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *
Den glade arbejdsplads