LEDELSE MED MEDARBEJDERNE I CENTRUM


KUNSTEN AT GØRE HINANDEN GODE

Medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource, og det er derfor en central lederkompetence at skabe rum for at medarbejderne kan folde sig ud og yde deres bedste.  Det kan være en udfordring i en travl hverdag med mange krav til både ledere og medarbejdere.

 

Samtidig er det sådan, at når medarbejderne trives og udnytter deres potentiale, så er det også mere givende at være leder.  Når medarbejderne for alvor får mulighed for at udfolde deres potentiale, så skaber det resultater. Vi taler om ”kunsten at gøre hinanden gode” – og det vil vi gerne hjælpe jer med!

 

Vi træner ledere i at bringe det bedste frem i deres medarbejdere.

 

Vi rådgiver om udvikling og implementering af de rammer der skal understøtte lederne.

 

Vores filosofi

 

Vores afsæt er, at ledelse handler om at skabe resultater gennem og sammen med andre mennesker, om at gøre hinanden gode, og om at udnytte potentialet i situationer, hvor flere går sammen om at løse opgaver eller skabe nyt.

 

Det handler om at understøtte den enkelte medarbejders motivation, at skabe rammer der giver plads til medarbejdernes idéer, at skabe fælles forpligtelse, og at skabe synergi og forandringsmod.

”SE- SIG JA – GØR GOD”

 

”Kunsten at gøre hinanden gode”

– ledelse baseret på de grundlæggende principper i produktivt samspil

 

SE

At SE den enkelte medarbejders ressourcer og potentiale
At være opmærksom, interesseret og fokuseret, at have øje for mulighederne i medarbejdernes bidrag

 

SIG JA

At møde medarbejderne med en ”JA-ATTITUDE”
At tage udgangspunkt i medarbejdernes idéer og motivation, at gå med …

 

GØR GOD

At fokusere på at GØRE HINANDEN GODE
At være fødselshjælper for og kvalificere medarbejdernes bidrag

Konkret tilbyder vi virksomheder hjælp til at skabe organisatoriske rammer, og til at udvikle en ledelsesstil, der giver de bedste betingelser for at medarbejderne kan bringe deres kompetencer og engagement i spil:

 

 • Metoder til og træning i at sætte medarbejdernes engagement og kompetencer i centrum
 • ”Kunsten at gøre hinanden gode” som lede(lses)stjerne

Vi hjælper jer med at udvikle en ledelseskultur, der sætter medarbejdernes kompetencer og engagement i centrum

 

Fokus på lederne

 

 • Træning i at kommunikere med en ”ja-attitude” – så det gør en forskel!

 

Træning i at facilitere processer der sætter medarbejdernes kompetencer og engagement i centrum

 

 

Fokus på organisationen

 

 • Rådgivning og sparring omkring udvikling, implementering og understøttelse af en faciliterende ledelseskultur

 

Sådan arbejder vi – så det gør en forskel

 

Formålet med vores træning er, at det skal udmønte sig i en ændret adfærd i jeres hverdag – det er ledetråden i vores arbejdsform:

 

 • Vi handler, vi træner, vi er på gulvet, vi ”gør” (med mange grin undervejs) – og vi reflekterer. Det er selvsagt helt centralt at skabe mening og forståelse, men det er først når vi handler at vi gør forskellen
 • Derfor anvender vi improvisations- og forumspilsteknikker til at arbejde med og træne den adfærd der gør forskellen i praksis
 • Vi stiller skarpt på ”de springende punkter” – på de situationer, på de splitsekunder, hvor forskellen mellem den gamle og den nye adfærd udkrystalliserer sig
 • Vi har fokus på den organisatoriske kontekst hvori man agerer som leder – og på at ”gøre hinanden gode-ledelse” udspiller sig både når man leder ”ned”, ”op” og ”lige ud”
 • Vi kombinerer kursusdage (træning) med støtte til at implementere den nye adfærd i praksis
 • Og vi arbejder med fokus på den enkelte leder, på ledergruppen og på organisationen som sådan

 

OBS: Det vi beskriver her er vores grundlæggende tilgang. Det kan selvfølgelig skrues sammen på mange måder alt efter jeres situation og behov.

 

Kontakt os, hvis du er blevet nysgerrig og gerne vil høre mere:

 

Uddannelseskonsulent og facilitator Troels Bom 25304111 / troels@troelsbom.dk

 

Troels har stor erfaring med at træne ledere, konsulenter, undervisere m.fl. i at sætte medarbejderne i centrum, fokusere på muligheder og ressourcer, styrke samarbejdet og skabe fælles forpligtelse i forhold til mål. Eller med andre ord at skabe engagement, motivation og ejerskab. Og med at bistå organisationer med at skabe rammer der understøtter dette.

 

Ledelseskonsulent og mediator Hanne Pilegaard 20546009 / hp@happyworkplace.dk

 

Hanne har mere end 10 års ballast som leder, og har særlig erfaring med at skabe det bedst mulige samarbejde på arbejdspladsen for derigennem at opnå de ønskede resultater for virksomheden. Med uddannelser og praktisk erfaring som mediator (konfliktmægler), forandringsleder, facilitator og mentor/coach, bistår hun arbejdspladser med at finde vejen til et samarbejde der motiverer, engagerer – og skaber resultater.

Det kommer vi med – kursusdel

 

Ledelse baseret på den enkelte medarbejders ressourcer og motivation

 

 • Fokus på ”hvorfor” og ”hvordan”
 • Top – down ctr. bottom – up
 • Kontrol ctr. inddragelse og motivation
 • Fejlfinding ctr. fejltolerance

Samspilstræning ud fra ”kunsten at gøre hinanden gode” – filosofien

 

 • Introduktion til begreberne ”se – sig ja – gør god”
 • Træning i at se muligheder, ”gå med” og kvalificere andres bidrag
 • Træning i at bygge dynamiske relationer
 • Lederrollen i ”gør hinanden gode” – perspektiv

 

Metoder til og træning i at tilrettelægge produktive involverende møder

 

 • Metoder til at sætte medarbejdernes engagement i spil
 • Visuel facilitering og brug af rummet
 • Mødefaciliteringens røde tråd

Træning i at stille ”gode” spørgsmål og give anerkendende feedback

 

Træning af de handlinger der gør forskellen, når medarbejdernes kompetencer og engagement skal sættes i spil

 

 • Identifikation af de ”splitsekunder” hvor du enten delegerer eller faciliterer
 • Træning i at tænke og handle faciliterende

 

Konfliktforståelse og –håndtering i udviklingsperspektiv

 

 • ”Modstand” i lærings-/ udviklingsperspektiv
 • Håndtering af konflikter
 • Forandringsprocesser – hvad gør de ved os

Det kommer vi med – praksisdel

 

Rådgivning angående udvikling af understøttende organisatoriske rammer

 

 • Konceptdesign på organisationsniveau
 • Implementering af understøttende organisatoriske rammer
 • Løbende opfølgning

 

Individuel ledersparring

 

 • Rolleforståelse, dialogen med medarbejderne i hverdagen, facilitering i hverdagen

 

Andet

 

 • Før-involvering
 • Løbende opgaver i forhold til dialogen i hverdagen og møde-facilitering
 • Kollegial ledersparring
 • Opfølgning

 

Sikring og dokumentation af effekten

 

 • Forlods identifikation af potentielle barrierer og indsatser for at imødegå disse barrierer
 • Valg af kvantitative ”målepunkter” (fx medarbejdertilfredshed, opnåelse af udvalgte organisatoriske mål …)
 • Interview med nogle af lederne og nogle af deres medarbejdere, gerne i flere omgange
 • Afsluttende dokumentationsrapport

Den glade arbejdsplads