Advocacy


Hvad er advocacy?

Kært barn har mange navne: advocacy, fortalervirksomhed, lobbyisme og det svenske udtryk (og min personlige favorit): “påverkansarbete” = påvirkningsarbejde.

 

Kort fortalt handler det om at advokere for noget: at tale sin sag, og at forsøge at påvirke nogen til at støtte og arbejde for sagen for at skabe forandring.

 

Gennemtænkt advocacy er ofte den eneste vej til politisk indflydelse for organisationer, der ikke har penge eller selv sidder med hvor beslutningerne træffes.

 

God, professionel advocacy kan – sammen med troen – flytte bjerge!

 

Jeg har arbejdet professionelt med advocacy i næsten 25 år, og har været med til at advokere for mange forskellige dagsordener: våbenkontrol, politiklagenævn, forbud mod dødstraf og tortur, børns rettigheder, fattigdomsbekæmpelse og meget mere.

 

Nogle mål er nået, andre ikke, og andre venter vi stadig på at se resultaterne af. Man må have tålmodighed og blive ved. Og så er det vigtigt at have en strategi, eller en plan for sin advocacy.

 

Hvis I kunne tænke jer at få hjælp til at få fremmet jeres sag hos beslutningstagere, er I velkomne til at henvende jer til mig.

 

I kender jeres mærkesag – jeg kan hjælpe jer med at få den formuleret og frem i lyset.

 

Jeg tilbyder hjælp til:

 

 • Udarbejdelse af en advocacy strategi og konkrete advocacy planer
 • Opbygning af processer, der kan fremme jeres evne til politisk påvirkning
 • Planlægning af advocacy aktiviteter
 • Gennemgang af eksisterende advocacy planer/processer
 • Advocacy relateret rådgivning i øvrigt

Ring eller skriv til mig, så tager vi en uforpligtende snak om hvad I har brug for og om der er basis for et samarbejde. Se kontaktdetaljer i bunden af denne side.

God advocacy kræver:

 • Klart billede af hvilke politiske mål man vil opnå
 • Indgående kendskab til sagen
 • Analyse af det politiske landskab man befinder sig i
 • Analyse af ”modstand” og klarhed over argumenter for og imod
 • Planlægning af hvilke redskaber, der skal bruges hvornår (møder med beslutningstagere, breve, offentlighed m.m.)
 • Samarbejde på tværs af fagligheder (advocacy, kommunikation, fundraising, ledelse)
 • Evaluering og evt. nye mål

Den glade arbejdsplads