Ledelse og organisation


Fokus for min virksomhed er at hjælpe individer og organisationer til at få et velfungerende fagligt samarbejde og god kommunikation på tværs. Både som led i at skabe en glad arbejdsplads, og i andre forløb eller workshop/møde om bedre samarbejde.

 

Min overbevisning er, at vi derved øger chancen for bedre trivsel og fremdrift for både organisationen og den enkelte.

 

Nøgleydelserne i min virksomhed er:

 

 • Facilitering af møder og processer
 • Mentoring/coaching af ledere og medarbejdere
 • Konfliktmægling (mediation)
 • Oplæg og workshops

 

Facilitering

 

Facilitering betyder oprindeligt ”at gøre let”. Som gruppe kan I have glæde af at kunne koncentrere jer om indholdet af jeres diskussioner, og lade en ekstern person om at sørge for form og fremdrift.

Det betyder en arbejdsfordeling, hvor I kan koncentrere jer fuld og helt om hvordan I f.eks. udvikler et projekt sammen, får et bedre samarbejde – eller en gladere arbejdsplads.

 

Jeg kan hjælpe jer med at formulere jeres mål, sætte en dagsorden sammen, og sørge for at I når det I har sat jer for at nå på mødet, wokshoppen eller i en længere proces.

 

 • Facilitering af møder og workshops
 • Facilitering af længere processer (f.eks. række af workshops,- eller plan for forbedret psykisk arbejdsmiljø)

 

Mentoring/coaching af ledere og medarbejdere

 

Som et led i at få tingene til at fungere på en arbejdsplads, kan det være stor hjælp for både fællesskabet og den enkelte at have mulighed for at tale med en udenforstående.

Med min erfaring fra mange år på en arbejdsplads som leder, mentor og coach, kan jeg tilbyde min støtte til leder- og medarbejderudvikling i én til én-samtaler.

 

Ydelsen kan både være enkeltstående, eller som led i en længere proces, f.eks. et forløb henimod ”den glade arbejdsplads”.

 

Konfliktmægling (mediation)

 

Konflikter er en naturlig del af det at være mennesker sammen. Ikke mindst i arbejdssammenhænge – på en arbejdsplads og mellem arbejdspladser.

 

Konflikter kan være destruktive, hvis de får lov at udvikle sig sådan, men de kan i den grad også være konstruktive.

 

Vi mennesker opfatter verden på hver vores unikke måde; disse forskellige opfattelser støder mod hinanden f.eks. på en arbejdsplads. I det møde kan enten konstruktiv eller negativ konflikt opstå.

 

En konfliktmægler/mediator er en upartisk tredjepart, som kan hjælpe personer i konflikt.

 

Jeg er uddannet mediator fra Mediationcenter A/S (http://www.mediationcenter.dk), og arbejder i sær som mediator i konflikter på arbejdspladsen.

 

Jeg tilbyder:

 

 • Mediation i en konkret konflikt
 • Hjælp til forbedring af konfliktkulturen på en arbejdsplads

 

Oplæg for ledelse og/eller medarbejdere.

 

Jeg kommer også gerne ud og holder oplæg – enten enkeltstående, eller som optakt til et møde, en workshop eller en proces.

Jeg holder især oplæg indenfor følgende emner: samarbejde på tværs, ledelse, konflikthåndtering, samt advocacy.

 

Eksempler på oplæg:

 • Den Glade arbejdsplads – hvad er det og hvordan kan vi få det?
 • Ledelse – hvordan kan vi motivere vores medarbejdere?
 • Den svære samtale – hvordan man som leder kan gøre det svære på den bedste måde?
 • Mediation – hvad kan vi få ud af at håndtere konflikter på en gennemtænkt måde?

Det vil selvfølgelig afhænge af jeres behov, hvilke ydelser giver mest mening for jer.

Hvis I er interesserede i at høre lidt mere, kommer jeg gerne og tager en uforpligtende snak med jer, så vi kan se om der er basis for et samarbejde.

 

I er velkomne til at kontakte mig på telefon 20 54 60 09 eller på hp@happyworkplace.dk.

 

Jeg vil glæde mig til at høre fra jer.

Den glade arbejdsplads